Corpodata

Open Data

Op deze pagina staat de door CorpoData beschikbaar gestelde Open Data. Gelet op de zorgvuldigheid van het proces, waarin wordt onderzocht of alle data opengesteld mag worden of dat dit vanwege bedrijfs- of privacygevoeligheid niet gewenst is, is de afweging gemaakt om de data gefaseerd openbaar te maken. Wanneer gedurende het traject delen van dPi en dVi gereed zijn om als Open Data aan te bieden, zullen deze aan de al via deze site beschikbaar gestelde data worden toegevoegd.