Corpodata

Colofon

Deze website is tot standgekomen onder verantwoordelijkheid van de ILT/Autoriteit woningcorporaties en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. 

Suggesties, vragen en/of opmerkingen over de inhoud van de website kunt u via info@corpodata.nl aan ons kenbaar maken. Als u meent dat de site niet volledig is of fouten bevat, laat ons dit dan weten via webredactie@corpodata.nl.

Het auteursrecht op de website wordt uitdrukkelijk aan CorpoData voorbehouden. Onder voorwaarde dat de bron vermeld wordt, mogen onderdelen van de inhoud van de website worden overgenomen.