Corpodata

CorpoData

CorpoData zorgt voor de verzameling van financiële en volkshuisvestelijke gegevens van corporaties en de verspreiding daarvan aan de Autoriteit woningcorporaties (Aw), het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). CorpoData is ondergebracht bij de Autoriteit woningcorporaties.

Op twee momenten per jaar leveren de corporaties gegevens aan; voor 15 december de prospectieve informatie (dPi) en voor 1 juli, vanaf 2018 1 mei, de verantwoordingsinformatie (dVi).

 

Brief evaluatie indienen scheidingsvoorstellen

Corporaties hebben de afgelopen periode de nodige problemen ondervonden bij het invullen van dPi2016 en de scheidingsvoorstellen DAEB/niet-DAEB. Om dit voor een volgende keer te voorkomen neemt de Autoriteit woningcorporaties een aantal maatregelen. Via een brief aan het bestuur zijn alle corporaties hierover geïnformeerd.

 

Ontvangstbevestiging

Door het verleende uitstel voor dPi en het scheidingsvoorstel is ook vertraging opgetreden bij het verzenden van de ontvangstbevestigingen voor deze digitale bestanden en de bijbehorende stukken. We streven er naar om u zo spoedig mogelijk uw ontvangstbevestiging toe te zenden.

 

Op deze website vindt u informatie over CorpoData en de gemeenschappelijke gegevensopvraag dPi en dVi. Ook zijn via deze website alle downloads van CorpoData beschikbaar. Heeft u specifieke vragen over de opvraag van gegevens, kijk dan eerst in het menu Ondersteuning bij Veelgestelde vragen. Wordt uw vraag daar niet in behandeld, neem dan contact op met de helpdesk.