Corpodata

CorpoData

CorpoData zorgt voor de verzameling van financiële en volkshuisvestelijke gegevens van corporaties en de verspreiding daarvan aan de Autoriteit woningcorporaties (Aw), het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). CorpoData is ondergebracht bij de Autoriteit woningcorporaties.

Op twee momenten per jaar leveren de corporaties gegevens aan; voor 15 december de prospectieve informatie (dPi) en voor 1 juli de verantwoordingsinformatie (dVi).

 

Probleem P-toets 3.1.08 is opgelost

Probleem P-toets 3.1.08 -  'Aansluiting liquide middelen balans en kasstroomoverzicht'
Op dit moment ondervinden corporaties problemen met aansluitingen van de eindstand liquide middelen in het kasstroomoverzicht ten opzichte van de eindstand conform balans (daeb en/of niet-daeb afzonderlijk). Het probleem lijkt – na refresh van de betreffende hoofdstukken – te worden veroorzaakt door de automatische berekening op regel ‘4.1 Mutatie liquide middelen’.
De applicatiebeheerder is direct geïnformeerd en werkt momenteel aan een oplossing.
Zodra het probleem verholpen is informeren wij hierover via een bericht op de site.

Onze excuses voor het eventuele ongemak.

 

dVi2017 met ingang van 3 april 2018 beschikbaar
Met ingang van 3 april 2018 is de dVi2017 beschikbaar voor elke corporatie. De test van deze applicatie door 50 corporaties is naar tevredenheid verlopen. Hun vragen en opmerkingen zijn verwerkt in de definitieve versie.

Uiterlijk zaterdag 30 juni 2018 moet de dVi definitief gemaakt zijn en alle bijlagen zijn aangeleverd.

Meer informatie is te vinden op onze website.

 

Nieuwsbrieven
In onze nieuwsbrief van 3 april 2018 staat informatie die u nodig heeft voor dVi2017.
U kunt zich aanmelden voor onze nieuwsbrief. U ontvangt dan automatisch de nieuwsbrief zodra nieuwe informatie beschikbaar is en op onze website verschijnt.