Corpodata

CorpoData

CorpoData zorgt voor de verzameling van financiële en volkshuisvestelijke gegevens van corporaties en de verspreiding daarvan aan de Autoriteit woningcorporaties (Aw), het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). CorpoData is ondergebracht bij de Autoriteit woningcorporaties.

Op twee momenten per jaar leveren de corporaties gegevens aan; voor 15 december de prospectieve informatie (dPi) en voor 1 juli de verantwoordingsinformatie (dVi).

 

Helpdesk
Vanaf 1 juli 2018 zal de helpdesk nog zeer beperkt beschikbaar zijn en start het controleproces van de dVi.
De helpdesk is alleen bereikbaar per e-mail via helpdesk@corpodata.nl onder vermelding van uw L-nummer en het onderwerp.
Wij streven er naar uw vraag binnen twee werkdagen te beantwoorden. In de vakantieperioden kan dit langer duren dan normaal. Wij vragen hiervoor uw begrip.

 

dPi2018: SBR-portaal in plaats van CorpoData-portaal
Op 24 april heeft de stuurgroep ter uitvoering van het convenant verbetering informatievoorziening corporatiesector, het besluit genomen om de dPi2018 op basis van SBR uit te vragen.
dPi 2018 wordt uitgevraagd via het SBR-portaal, onder regie en uitvoering van SBR-wonen.
Meer informatie is te vinden op de website van SBR-wonen.
CorpoData zal na 1 juli geleidelijk afbouwen en functionaliteiten uitfaseren. Hierover wordt u regelmatig geïnformeerd via de CorpoData nieuwsbrief.  

 

Indienen dVi2017
Uiterlijk zaterdag 30 juni 2018 moet de dVi2017 definitief zijn gemaakt en alle bijlagen digitaal aangeleverd bij CorpoData via het online portal.
Een aantal corporaties heeft dVi2017 en WOZ al ingediend, daarom start CorpoData vanaf maandag 4 juni met het verzenden van de ontvangstbevestigingen voor dVi2017 en WOZ.
Nadat dVi-gegevens voor 2017 zijn ontvangen, getoetst op compleetheid en zijn ingelezen in de database, kan de controle en analyse van data starten. Zodra deze voorbereidende werkzaamheden hebben plaatsgevonden, kunt u benaderd worden voor eventuele vragen bij de door u ingediende dVi.
Zoals u heeft kunnen lezen op de website van SBR-wonen zal het huidige CorpoData-systeem vanaf het najaar van 2018 worden vervangen door een SBR-portaal. 
De werkzaamheden van CorpoData zullen na 1 juli 2018 gefaseerd worden afgebouwd. Meer informatie is te vinden op onze website en SBR-wonen.

 

Nieuwsbrieven
In onze nieuwsbrief van 3 april 2018 staat informatie die u nodig heeft voor dVi2017.
U kunt zich aanmelden voor onze nieuwsbrief. U ontvangt dan automatisch de nieuwsbrief zodra nieuwe informatie beschikbaar is en op onze website verschijnt.